Proprium – Adwent

1. Niedziela Adwentu [DOCX]
1. Niedziela Adwentu [PDF]

2. Niedziela Adwentu [DOCX]
2. Niedziela Adwentu [PDF]

3. Niedziela Adwentu [DOCX]
3. Niedziela Adwentu [PDF]

4. Niedziela Adwentu [DOCX]
4. Niedziela Adwentu [PDF]